"/> مشتریان – دکتر چکاپ
همراه همیشگی شما

هر روز (حتی روزهای تعطیل) از ساعت 9 صبح تا 9 شب، مشاوران شما در دکترچکاپ پاسخگوی سوالات و آماده دریافت سفارشات شما هستند.

دفتر مرکزی
تلفن: 44924294-021 تلفن: 09919581303 واتساپ: 09981554535 دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه شهید لشکری
ما را دنبال کنید:

مشتریان

برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ تمام افراد با سن بیش از ۵۰ سال بهتر است هر دوسال یکبار آزمایش خون مخفی در مدفوع را انجام دهند.

منبع: وب سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران www.gums.ac.ir

تمام افراد بزرگسال با سن بین ۱۳ تا ۶۴ سال باید حداقل یکبار برای ایدز آزمایش بدهند تمام زنان فعال از نظر جنسی با سن کمتر از ۲۵ سال باید هر سال برای کلامیدیا و سیفلیس آزمایش بدهند.

منبع: وب سایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا https://www.cdc.gov/std/prevention/screeningreccs.htm

افراد با سن کمتر از سی سال که از نظر جنسی فعال هستند باید برای کلامیدیا، هپاتیت، ایدز و سفلیس آزمایش دهند

منبع: وب سایت سازمان همکاری ملی سلامت جنسی استرالیا www.sti.guidelines.org.au

بیشتر افراد فکر می کنند اگر به بیماری مقاربتی مبتلا باشند، متوجه می شوند، این فکر اشتباه است! تنها راه اطمینان از سلامت جنسی انجام منظم آزمایش های چکاپ توسط افراد فعال است.

منبع: وب سایت انجمن سلامت جنسی آمریکا www.ashasexualhealth.org

انجام چکاپ بیماری های مقاربتی در کشورهای با درآمد بالا انجام می شود که به خصوص برای بررسی عفونت های فاقد علائم بسیار کارآمد است. تمام افراد فعال از نظر جنسی باید آزمایش های غربالگری برای بیماری های آمیزشی را انجام دهند.

منبع : وب سایت سازمان بهداشت جهانی www.who.int

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران

برنامه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان روده بزرگ تمام افراد با سن بیش از ۵۰ سال بهتر است هر دوسال یکبار آزمایش خون مخفی در مدفوع را انجام دهند.

منبع: وب سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران www.gums.ac.ir

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا (CDC)

تمام افراد بزرگسال با سن بین ۱۳ تا ۶۴ سال باید حداقل یکبار برای ایدز آزمایش بدهند تمام زنان فعال از نظر جنسی با سن کمتر از ۲۵ سال باید هر سال برای کلامیدیا و سیفلیس آزمایش بدهند.

منبع: وب سایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا https://www.cdc.gov/std/prevention/screeningreccs.htm

سازمان همکاری ملی سلامت جنسی استرالیا (ASHA)

افراد با سن کمتر از سی سال که از نظر جنسی فعال هستند باید برای کلامیدیا، هپاتیت، ایدز و سفلیس آزمایش دهند

منبع: وب سایت سازمان همکاری ملی سلامت جنسی استرالیا www.sti.guidelines.org.au

انجمن سلامت جنسی آمریکا (ASHA)

بیشتر افراد فکر می کنند اگر به بیماری مقاربتی مبتلا باشند، متوجه می شوند، این فکر اشتباه است! تنها راه اطمینان از سلامت جنسی انجام منظم آزمایش های چکاپ توسط افراد فعال است.

منبع: وب سایت انجمن سلامت جنسی آمریکا www.ashasexualhealth.org

سازمان بهداشت جهانی (WHO)

انجام چکاپ بیماری های مقاربتی در کشورهای با درآمد بالا انجام می شود که به خصوص برای بررسی عفونت های فاقد علائم بسیار کارآمد است. تمام افراد فعال از نظر جنسی باید آزمایش های غربالگری برای بیماری های آمیزشی را انجام دهند.

منبع : وب سایت سازمان بهداشت جهانی www.who.int